Dato: 7. april 1843
Fra: Henrik Stampe   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Tillad mig, kjære Hr. Andersen, at takke Dem med et Par Linier for den venlige Hilsen, De sendte mig i Jette Wulffs Brev, og som ret glædede mig. Deres venlige Følelse for mig er saa oprigtigt gjengældt af mig, og det har ret fornøiet mig at høre, at De har det godt og morer Dem i Paris, ja hvad der jo er endnu meget bedre, at De er tilfreds og fornøiet i Hjertet, og jeg ønsker Dem ret at det nu maa blive saaledes for Dem sallænge, som muligt, helst ogsaa her i Danmark; De har dog saa trofaste og oprigtge Venner her. - Jeg har ret længtes efter at see Deres kjære Datter, Agnete, bliver fremstillet; jeg har glædet mig dertil, men Opsættelsen - som jo er en Fandens Invention - har længe gjort mig og mange Andre Tiden gruelig lang; dog troer jeg nu, at den snart skal gaae, ja den er nok endog bestemt til en vis Dato men som jeg ikke erindrer. Jeg er gruelig utaalmodig efter Dem thi De veed - dog nei - det veed De dog ikke - at jeg har en gammel Kjærlighed til Deres Datter, Agnete, hun har tiltalt mig ved sit smukke quindelige og hjertelige Væsen, med sin frie Naturlighed og meget mere, som tiltaler mig . Tilgiv mig kjære Hr Andersen at jeg saa oprigtig tilstaaer min Inclination for hende; men , hvad Hjertet er fuldt af, løber Munden over med. Det maa være min Undskyldning. - Her i Byen har en nyeligt været en stor Musikfest, som har gjort Epoque i det musikalske Liv i Kjøbenhavn. Vore dygtige og almindeligt yndede Capelmester Glaeser,

har i onsdags faaet Haydens "Skabelsen" opført i Ridehuset; orchesteret, som var samlet fra alle Kanter, bestod af tre af fire hundrede Musici, og det gik ganske deiligt. Det var en Nydelse, som vi maa takke Glaeser for; og denne blev næste Aften i Theatret modtaget ved sin Indtrædelse med et tordnende. "Leve Glaeser" af hele Theatret. - Nu beder jeg Dem ikke at ansee det for Ubeskjedenhed af mig, at jeg har skrevet saaledes til Dem og troe kun at det er, fordi jeg ved at høre Deres venlgie hilsen til mig, matte tale lidt til Dem selv.

- Deres hengivne Henrik Stampe

Tekst fra: H.C. Andersens Hus