Dato: 2. oktober 1825
Fra: H.C. Andersen   Til: Birgitte Andersen
Sprog: dansk.

Gode Madam Andersen.

Modtag et par Linier fra mig i største Hast, thi den af mine Meddisciple som har dem med skal bort en halv Time; jeg havde saa meget at sige Dem men nu maa det alene indskrænke sig til, "at jeg af Rektoren med alle Lærernes Bifald er bleven flyttet op i øverste Classe, har staaet mig godt til Examen og er saa siæle glad, o Gud er god, kunne jeg kun fortiene det - Tænk Dem jeg har vundet Rektorens Yndest saaledes at han ønsker mig i Huset til sig, om 3 Uger skal jeg derop og kommer han til Helsingøer vil han at jeg skal følge med ham, jeg ordenlig lidt stolt over at han er bleven mig saa god, gid det kun ikke maa være et Havblik før Stormen, men Gud er mit Klippeland og mit Hierte mit Kompas saa lad det kun bruse om mig. - Jeg har været i Fyhn hos min Moder og Guldbergs denne Sommer, o jeg glemmer aldrig de Dage - men jeg tør ikke fortælle, Tiden løber og Emil skal reise! Hele 4de har Ferie en 14 Dage for at høre Examen inde i Kiøbenhavn men jeg kan nu ikke komme thi jeg skulde have Støvler først og jeg har ei vilde bede Collin om disse uden jeg stod / mig godt, og nu bliver det forsildig, jeg maa altsaa feriere her hiemme.

Vi har havd Comedie i Slagelse Niels Ebbesen (Eilertsen fra Kiøbenhavn var Grev Gert - De veed da han er styrtet om paa Nyborg Gade og død) Svend Grathe - Juttha o hvor hun kunne brøle, Criminalprocessen - lutter Tragedier, heldigst gik nok Julius von Saxen men Schillers Røvere som jeg saae var nok det bedste, Frans Moor var herlig det var ganske Winsløv junior. Derimod skal Menneskehad og Anger samt Christian IVs Dom været gaaet skrækkeligt . - Men see der er Pigen efter Brevet - nu da Farvel hils Deres Mand og Børn, Professor Rahbeks Collins, allesammen fra Deres

taknemlige

Andersen

i Hast

Slagelse den 2de Oct 25

Kongelig Skuespillerinde Madam Andersen

Østerbrogade No 58

i Kiøbenhavn

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 48-50)