Dato: 1. september 1825
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonas Collin d.æ.
Sprog: dansk.

Til Jonas Collin.

Kiære Velgiører,

Tudsinde Tak for Cicero. - Jeg sender Dem herved mine Charakterer, af hvilke den Rektoren har givet mig for Græsk samt den for latinsk Stiil glæder mig meget, og jeg vil ogsaa stræbe at kunne til dagligdags (Examen tør jeg ikke tale om) søge at beholde dem.

Vi har i denne Tid Comoedie her i Byen[.] Steiners give Forestillinger, næsten lutter Tragedier. Criminal-Processen,- Jutta-Niels Ebbesen - Christian IV Dom o.s.v. Jeg har kun seet et og det var sidste Søndag. Admiralinde Kriger kom igiennem Slagelse og hun forærede mig Billiet. - jeg saae Criminalprosessen, nogle spillede ret godt især Munken, Advokaten og dennes Brud, men den gode Menister skreeg et »Huuuuuuu!« saa frygteligt og løftede Skuldrene som naar man vil giøre den lange Mand. - Lynilden saae ud som et ildspruddende Bierg og Tordenen var som Kartofler mod en Væg; det er ganske moersomt at see et stort Stykke daarligt udført, medens det halve Publicum græder og det andet skoggerleer.

Rektoren er endnu den samme mod mig, han kan ikke være anderledes og det lader som han nu har faaet bedre Tanker om mig, og tro det giver mig meget Mod, saa at jeg kan læse med mere Ro og Tilfredshed.


Latin et Godt Godt
Latinsk Stiil et Godt Godt .
Græsk Megetgodt?
Hebraisk Godt?
Dansk Gramatik Megetgodt?
Danske Stile ) 1. Udmærketgodt?
) 2. Udmærketgodt?
Geometrie Temmeliggodt.
Aritmetik Godt Godt.
Regning Godt Godt.
Calligraphi Megetgodt?
Historisk Udarbeidelse Megetgodt.
(et Feriearbeide)
Historie Godtgodt?
B Historie Megetgodt.
Religion Megetgodt.
Geografie Godt?
Fransk Godtgodt.
Tydsk Godtgodt.
Sang Udmærket godt.
Latinsk Gramatik Temmeliggodt
(udarbeidelse deri:) Godt Godt.
Opførsel - hos alle Lærer Udmærketgodt.
Hovedcarakter Meget godt.

Den 17 begynder vor Examen[;] den 19 skal jeg op. De har endnu aldrig ytret Utilfredshed med min Fremgang, Rektoren er nu mild og har denne Gang givet mig god Charakteer, alt dette giver mig noget Mod, skiønt jeg er meget ængestelig for at jeg ei skulde blive opflyttet; men jeg har stræbt efter Evne, saa overlader jeg min Fremtids Skiæbne til Gud der ved Dem maa berede den som han vil. - Et par Linier fra Dem før jeg gaaer op til Examen vil give mig meget Mod, paa Dem beroer jo hele mit Held er det da saa underligt at et Ord af Dem kan give mig Mod og Haab eller Mismod og Fortvivlelse; altsaa et par Linier faar jeg, mue­ligt har jeg da Lykke og bliver opflyttet og skeer dette ikke nu i Guds Navn saa staaer min Skiæbne i Deres Haand! -

Deres taknemmelige

- Andersen.

Slagelse den 1 September 25.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost