Dato: 23. marts 1843
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonas Collin d.æ.
Sprog: dansk.

IO2. Til Jonas Collin. Paris den 23 Marts 1843.

Til Faderen!

Brevets Udskrift lyder til Dem og Indholdet bringer Dem kun denne lille Sæddel, dog næste Gang skal jeg skrive mere! jeg vil kun fortælle, at Alexander Dumas, Forfatteren til Gabrielle de Belisle, Kean og flere gode Stykker, viser mig den største Opmærksomhed og Godhed, Theodor jeg har paa hans Billet een Aften været i Varietes, han har givet mig Bøger og iaftes præsenteret mig for Rachel. Han spurgte mig forleden oinjeg havde Lyst at gjøre hendes Bekjendtskab og vi gik da i aftes op paa Th: Français; bag Couliserne var ved to Skjærmbrædt indrettet et lille Værelse hvori stod tre Stole; Rachel bad os tage Plads, hun var i Phædras Co­stume; jeg havde sagdt til Dumas da vi gik op af Trappen, at jeg, som et Barn havde Hjertebanken fordi jeg skulde tale med Rachel i et Sprog, hvori jeg udtrykkede mig saa slet; han sagde hende det og hun var høist nydelig mod mig og sagde tilsidst, at kom hun engang til Kjøbenhavn vilde hun søge mig som sin eneste Bekjendt der. Men hvor blev jeg over­rasket ved at see hvor smuk hun er, intet Portræt ligner, ikke engang det Eduard har, skjøndt det er det bedste; Dumas fortalte mig at hun var forlovet - eller hans Udtryk - »Elskede« af en naturlig Søn til Napoleon. ­Den 2den April venter jeg Brev hjemme fra, nu har jeg i over een Maaned intet faaet. See at skaffe mig snart Penge for en Comedie i det Grønne, da jeg gjerne vilde kjøbe Klæder her i Paris! Hils dem Alle, glem ei Jonna. Theodor lever godt og hilser; han kommer vel til Italien?

Deres sønlig hengivne

H. C. A.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter