Dato: 4. januar 1843
Fra: C Kolderup-Rosenvinge   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

I den Forudsætning, at De gjerne vil gjøre vor fælles Ven Marmier en Fornøjelse og i den Tro, at det virkelig vil være ham kjært, at modtage et længe ventet brev fra mig, tillader jeg mig den Andmodning, da jeg erfarer, at De staaer i Begreb med at reise til Paris, at De vil medtage medfølgende Brev og Bogpakke til vor Ven. Skulde Pakken be … de Deres Bagage, kan jeg i al Fald udsætte dens Afsendelse til en anden Leilighedo g indskrænker da min Bøn til venlig Omsorg for Brevet. Med de bedste Ønsker om en heldig og fornøielig Reise er jeg Deres ærbødigste C. Kolderup-Rosenvinge d. 4. Jan 1843.

S.T.

[S=sine, T= tituli] Hr.

Andersen

Hotel du Nord Hermed et Brev og

en Pakke

Tekst fra: H.C. Andersens Hus