Dato: 20. februar 1824
Fra: H.C. Andersen   Til: Søren Hempel
Sprog: dansk.

(Udskrift:)

St Hr: S. Hempel

Eier af Fyens Stifts Adressecontoir og Bogtrykkeri

I Odense

Gode Hr. Hempel

Jeg formoder at De har faaet det Brev som jeg for omtrent 14 Dage siden sendte Dem med Posten, samt modtaget det lille Manuschript; jeg troer at De kan opfylde mit Ønske, og haaber derfor at De ogsaa vil det, eller skaffe mig en anden Forlægger, da jeg gierne vil overlade ham det paa hvilket Vilkaar han selv vil; ­

Jeg længes meget efter Svar og har derfor lagt denne lille Seddel inden i min Moders Brev.

Jeg forbliver Deres

forbundne

Andersen

Slagelse den 20. Februari 1824.

Tekst fra: Ejnar Askgaard