Dato: 8. oktober 1842
Fra: Bernhard Severin Ingemann   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjære Andersen

Undskyld, at jeg nu først sender Dem Deres "Pellico" tilbage: Formedelst de smaa Typer kunde vi kun læse lidt i den ad Gangen. Hans Fængselshistorie finder jeg i Særdeleshed høist interessant.

Tak for det venlige Besøg baade fra min Kone og mig; jeg har egentlig Ingenting at fortælle Dem fra vor stille Klosterby, hvor der som hos / Vorherre ikke er Skygge af Omskiftelse. Det er en guddommelig Egenskab ved Sorøe som De vel kun lidet skjønner paa, og som Ørsted netop vil betage den med dens Skjønhed og sunde Luft.

Vi havde igaar en Taage her, der saa besynderlig og usædvanlig ud som i Bjergegne, og Almuen holdt den for et Forbud paa "Pest eller Krig". Til slige "forstemmende" Naturphænomener mærker man / naturligviis Intet i "Intelligentsens Sæde", hvor kun den store Videnskabelighed kan trives. Lad mig ved Leilighed høre nogle Efterretninger fra Livet i Verden og bevar mig fremdeles i venlig Erindring!

Hjertelig Hilsen fra os begge

Deres hengivne Ingemann

Sorøe d. 8: Octb. 1842

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 94, 19-21)