Dato: 22. august 1842
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonna Stampe, f. Drewsen
Sprog: dansk.

Glorup den 22 August 1842.

Kjære Jonna!

Du er i Dag "en lille Pige, som staaer og banker paa Porten" til et nyt Leve-Aar; Du er allerede traadt indenfor og modtaget med Kys af Fader og Moder! I Række staar alle dine ridderlige Brødre og bøie sig for dig, deres eneste Søster; der er ældre end de og altsaa langt klogere. Du er i Grunden ogsaa en høist mærkværdig Datter, du er kommen til Verden en Dag før din Moder! Nu vil jeg ønske, at den nye Livssal, der benævnes et Aar, maa være paa det bedste og meest hyggelige indrettet, at Solen ret skinner ind af Vinduer og Døre og at Loftet hænger fuldt af Violiner og Kontrabasser. Var jeg i Byen, som jeg nu ikke er, skulde jeg med Fornøielse laane dig min Pegasus til en Ridetour,/ f. Ex. ud til Amager, et Land, hvor jeg selv, som du vel ved af mundtlig Tradition, i min unge Alder første Gang viiste mig for Folket. Hvorledes lever ellers "Folket" i denne Kakkelovns-Varme; det er i Grunden smukt af vor fælles Ven paa "Bakkehuset" at han trækker det saa lidt til Vands, hvorledes skulde det ellers aande.

Lev nu vel! i Tankerne drikker jeg din Chokolade og beundrer Venindernes Fingerfærdighed og Betænksomhed, hvad Presenterne angaaer, naar vi ses skal jeg nok finde paa at fly dig eet og andet, nu maa du lade dig nøie med disse Runer, der som du seer, alle bøie sig i dybeste Underdanighed, ligesom din

gamle sande Ven og

ydmyge Tjener

H. C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 6, 6-7)