Dato: 28. oktober 1822
Fra: Anne Marie Andersdatter   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kiære Søn

Dag ieg hafte ventet at du hafte skreven meg til ud haaber ieg denne gang at du svare mig for ieg synes en Moder kunde dog alle tider være et svar værd men ded er kuns for at faae at vide hvem at du vil have til værge dag du kan ikke begrive vadt ieg haver gaaet i giemmel med din Fader Moder men det tenger du ikke paa for eller[s] skrev du mig nok til og der haver været skreven til Kongen om din Morfaders Penge men di er kommen her til bage og ikke bliv bytet men dag Magistraden kom trode ieg at han hafte bleven Rasende men ieg kunde ikke faae saa meget som det minste smule at giemme for ieg maatte luke op alle væne men i vinte[r] bliver ieg her for det første men ku[n]de ieg faae en løbines Tienste saa vil ieg tage ud at tine til somme-Ren, men din Søster kom her i Søndags og var saa vre for ieg ikke vilde give hende din Adresse, men vil du ikke give hende den selv for saa haver ieg ikke noget at høre der om, men Du kan ikke troe at det er besværligt for mig, om ieg kunde faae et lit efter af nole gode hender til ielp for for ilde brandt. De hellses fraae al1e gode ven[ner] mange g[ange].

Din troe Moder

Marie Gunderses

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost