Dato: 6. juli 1850
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl Daniel Nygren
Sprog: dansk.

Glorup i Fyen den 6 Juli 1850

Kjære Hr Nygren!

En ung elskværdig Skotlænder, Hr Hamilton bringer Dem denne Hilsen med mit hjertelige Haandtryk, han er et fromt og begavet Menneske, har i sig, hvad de og alle gode skatte; bliver han en Dag eller flere ved det smukke Motala, da veed jeg De vil bedst sige ham Besked og gjensidig være glade ved Bekjendtskabet. Jeg er i Fyen, ellers sendte jeg Dem mit yngste Arbeide, ”Ole Lukøie”, men De skal faae det ved første Leilighed naar jeg kommer til Byen. Fra vor fælleds Veninde Frederika Bremer har jeg ikke hørt et Ord siden hun forlod London for at gaae til Amerika, dog af Aviserne veed jeg hun lever vel og i mig selv veed jeg hun ikke glemmer Vennerne. – Lev hjertelig vel og hils Torngreen og hans fortræffelige Moder.

Deres hengivne Ven

H.C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm