Dato: 20. juli 1842
Fra: Bernhard Severin Ingemann   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjære Andersen!

Kun et Par Ord i al Hast, da vi har travlt her med Examen! Det vil glæde os at see Dem her, naar det er Dem beleiligst enten paa Udreisen eller Hjemreisen. Paa en lille Reise nær nogle Dage først i August, bliver jeg i hjemme her hele denne og næste Maaned. Her er smukt og fredeligt. Det Slags løse Hunde, De mindst kan lide, er her heller ingen Fare for. Hjertelig Hilsen fra min Kone og Deres hengivne

Ingemann

Sorøe d 20. Juli 1842.

Tekst fra: Solveig Brunholm