Dato: 30. maj 1858
Fra: Elisabeth Jerichau-Baumann   Til: Jens Adolf Jerichau
Sprog: dansk.

[...] Ogsaa Miss Burdett Coutts bliver jeg vist nok bekjendt med, da Brevenes Afvisning kun skal hidrøre fra, at der ei har staaet paa Brevet ”forwarded by H C Andersen”, eller nogetsomhelst andet hende bekjendt Navn. Hun har to Secretairer, som modtager Brevene til hende og uden hendes Vidende sender alle bort, som ei bærer en Vens Navn. Du seer altsaa kjære Adolf, at vil jeg ikke lægge de 7 Dage til so vilde jeg maaskee have meget at fortryde.

Tekst fra: Ny Carlsberg Fondet