Dato: 6. august 1875
Fra: Gustav Lotze   Til: Moritz Gerson Melchior
Sprog: dansk.

Odense 6 Aug 1875

Hr Grosserer Moritz G. Melchior, R af D, Kjøbenhavn

Jeg undlader ikke herved at bringe til Deres ærede Kundskab, at Odense Byraad har besluttet at sende en Deputation til Confrentsraad Andersens Jordefærd, bestaaende af Justitsraad Borgmester Mourier, Cancelliraad Borch og Undertegnede samt af Biskop Engelstoft, der vil bringe den Afdøde et Farvel og en Hilsen fra hans Fødeby. Biskoppen har tilskreven Etatsraad Collin desangaaende, for at den fornødne Anmeldelse kan blive gjort, jeg skal blot endnu indskrænke mig til at meddele Dem, at der vil blive lagt en Krans fra Odense Commune paa Andersens Kiste, angaaende hvilken jeg vil bede Dem venligst at ville meddele mig et Par Ord, somjeg kunde forefinde i Hotel Angleterre Tirsdag aften, hvor den skal afleveres om Onsdags Morgen, smat hvad der ellers vilde være at bemærke. Jeg beder / Dem venligst at undskylde den Uleilighed, jeg herved foraarsager Dem, og forbliver med en ærbødig Hilsen

Deres med Agtelse

Gustav Lotze

Tekst fra: Solveig Brunholm