Dato: 6. december 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Odense kommunalbestyrelse
[HCAs tale ved æresborgerfesten]

Jeg er aldeles overvældet, jeg er dybt greben af mine Følelser. Det gaaer mig som Aladdin hos Oehlenschläger, naar han træder hen til Vinduet og siger: ”Dernede løb jeg og legede som en fattig Dreng!” Ogsaa mig har Forsynet skjænket en Lampe i Poesien, ved hvilken det blev mig givet at føre mit Fædre- lands Navn ud blandt Frem- mede; men naar jeg vandrede der, da glædede det mig at sige, at jeg i Hjemmet min- dedes af kjærlige Hjerter og dette ikke mindst i min Fø- deby. I dag har denne gjort mig en Ære saa stor, saa overvæl- dende, at jeg aldrig har tænkt mig den; derfor ville De kun- ne forstaae, at jeg er dybt be- væget og kun kan sige: Endnu engang hjertelig Tak!

Tekst fra: Solveig Brunholm (mikrofilm 43,)