Dato: 24. juni 1872
Fra: H.C. Andersen   Til: Peder Brøckner Blicher
Sprog: dansk.

[Kladde til H. C. Andersens anbefaling af Sophie Rasmussen til Holbergs legat]

Fra min Skoletid i Slagelse og til Ingemanns og senere hans Hustrus Død, kom jeg hvert Aar i Besøg hos disse velsignede Mennesker. I Aaringer var Pigen Sophie Rasmussen i deres Tjeneste og tilvisse det meest trofaste, det meest hengivne Tyende, det blev ogsaa levende erkjendt af de to Gamle, hun blev behandlet, som hørte hun til Familien. Da Ingemann var død og Enken sad ene, døv og næsten blind, var Sophie den Hjælpende, og uagtet selv svagelig, den som tro og kjærligt pleiede sin kjære gamle Frue. Hun er er et smukt Eksempel for hvert brav Tyende og fortjener tilvisse nu hun er gammel, svagelig og trængende, al den Hjælp der kan ydes hende.

Med dyb Høiagtelse, allerærbødigst H. C. Andersen

"Rolgihed" ved Kjøbenhavn den 24 Juni 1872.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilm 43, 114)