Dato: 22. oktober 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Sigurd Müller

[Anbefaling]

Candidatus magisteri Sigurd Møller, en Søn af den afdøde fortjenstfulde Historiker Pastor Ludvig Møller, er tilvisse, som Hr Professor Nielsen udtaler i sin Anbefaling for ham, en stille, arbeidsom og rigt begavet Natur, jeg vil henvise til hans smukke Fortælling ”Sarons Rose”, den Taler for hans Digteriske Begavelse, jeg, som Selv i en tidligere Tid maatte Arbeide under trange Kaar, ved hvor knuende disse ere-

Det vil være mig en glæde om min Anbefaling maa blive til hans Gavn.

Tekst fra: Solveig Brunholm (Microfilm 43, 113)