Dato: Januar 1872
Fra:   Til:

[Anbefaling til det Anckerske legat]

Mellem de af vore dramatiske Forfattere, der for det kjøbenhavnske ”Folketheater” paa Casino, har udviklet den største Virksomhed og Viist et rigtigt Greb paa at give efter Stedets Kræfter og Publicums Fordringer, er unægtelig Hr Erik Bøgh, der desuden ved sit Smukke lyriske Talent har vakt Opmærksomhed. At for ham en Reise til Wien og Paris, hvor Folkecomedien og Skuespilllet staaer paa et høit Trin, vilde være af gavnlig Indflydelse og bringe [overstr: ham] gode Frugter, er jeg forvisset om, og det skulde derfor glæde mig om min Stemme for ham, i Samklang med et Par af vore erkjendte Forfattere, maate være ham til Nytte.

Allerærbødigst.

Tekst fra: Solveig Brunholm (Mikrofilm 43, 100)