Dato: 25. juni 1870
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

[Fra avisartiklen:] den engelske udgave af »Eventyr og Historier«, var forsynet med enlængere dedikation fra H.C. Andersen til fru Henriette Scavenius paa Basnæs.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost