Dato: 17. juli 1842
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonas Collin d.æ.
Sprog: dansk.

95. Til Jonas Collin. Bregentved 17 Juli 1842.

Vil De bevise mig den Tjeneste at lade indlagte Brev til Rantzau blive besørget med Dampskibet Frederik den 6te i Dag (Mandag 18), det er den hurtigste Maade jeg kan faae det afsted paa, thi her fra Bregentved kan jeg over' Ringsted ei sende det bort før Tirsdag; jeg ønskede at det kom i næste Uge til Itzehoe og det før Torsdag, da ellers Rantzau sender mig Vogn imøde og Vognen vil ingen træffe, eftersom jeg har ladet mig over­tale til at blive her paa Bregentved endnu en 8 a 10 Dage.

I dette Øieblik, Middag Kl 3, høre vi, hvad der forstemmer os alle at Unsgaard skal være død! Det er jo grueligt, den Ene døer efter den Anden! - Det har bedrøvet Familien herude meget og jeg tænkte strax paa Dem, der holdt saa meget af den Mand! .

Gud lad mig beholde alle mine Kjære, længe, ret længe!

lev vel! . Deres sønlig hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter