Dato: 13. juli 1875
Fra: H.C. Andersen   Til: Ernest Grégoire
Sprog: dansk.

[med M. Melchiors håndskrift]

Rolighed d 13de Juli 1875.

Udmærket fortræffelige Herr Gregoire!

Særdeles Tak for det nye, saa ypperlig gjengivne og med deilige Illustrationer, tilsendte Bind Eventyr.

I denne Vinter har jeg været mere syg end i begge de to Foregaaende, og er saa lidende at jeg ligger aldeles hen. Imidlertid er Eventyrenes tredje og sidste Bind, med Illustrationer af Frølich udkomne.

Jeg lader Boghandler Reitzel strax sende samme til Dem, adresseret til Deres Forlægger: "Garnier frères, Paris".

Ogsaa tilherr Louis Moland, sender jeg en anden lille Bog, der maaskee kan interesserer ham og som udkom herhjemme ved min Festdag iaar. - Med Frölichs 3 illustrerede Bind, tilligemed de to Bind af Petersen, er min Eventyr Virksomhed saaledes sluttet og De vil see at de tilsammen eere 156. De vil altsaa, dersom De, Herr Moland, Tegneren Herr Yan Dargent og Deres Forlægger have Lyst dertil, et andet Aar kunde udgive et tredje Bind.

Jeg beder Dem da ikke at glemme Historien om Skyggen, dersom den ikke allerede er oversat, Hurtigløberne, Vinden flytter Skildte, et godt Humeur, Anne Lisbeth, Børnesnak, Pen og Blækhuus, Den gamle Kirkeklokke, Tolv med Posten, Sølvskillingen, Peter Peiter Peer, Moster, Dryaden, Hønse-Grethes Familie, Lykken kan ligge i en Pind, Oldefa'er, den store Søslange, Gartneren og Herskabet, Loppen og Professoren, Hvad gamle Johanne fortalte, Tante Tandpine og Krøblingen. "Det er ganske vist", dersom den ikke alt er oversat af Dem.

Deres Beundrer og Ven.

{Med H.C. Andersens rystende pen]: H.C. Andersen

[Med Melchiors håndskrift]: Rolighed gl Kalkbrænderivei Østerbro København.

Tekst fra: Solveig Brunholm