Dato: 18. oktober 1851
Fra: H.C. Andersen   Til: Adolph Drewsen, Ingeborg Collin

[Trykt sang til Adolph Drewsen og Ingeborgs sølvbryllup den 18. oktober 1851 med H.C. Andersens tilføjelser i håndskrift, [her understreget]]

Sølvbrylluppet
den 18de October 1851.

Det var Adolph Drewsen,
Som ung Jurist han stod,
Han beiled' til liden Ingeborg,
Af den collinske Rod.

Trykt hos Kgl. Hofbogtrykker Bianco Luno.

Tekst fra: Solveig Brunholm (mikrofilm 93, 499)