Dato: 4. august 1875
Fra: Carl Melchior, Moritz Gerson Melchior   Til: Emil Melchior
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 4 August 1875.

Kjære Emil

Det glædede os af dit sidste Brev at se at Du har det godt og at du morer Dig. Hvorledes var det muligt ikke at more sig paa saadan en Tur. jeg skriver i dag nærmest for at meddele Dig at Andersen i Formiddags Kl 11 sov ind uden Smerter og efter kort iforvejen at have været ved sin Bevidsthed. Det var virkelig den største Lykke, der kunde passere ham, at vi saaledes, Familien, med Undtagelse af Papa & Mama ved endnu Intet deraf, da de ere kjørt ud med Herwerdens til Fileværket. Anna og Louise er med. Anna befinder sig ret vel ude hos tante Fanny. Louise siger, at hun er muntrere end sædvanlig. /

Agnes har bestandig været paa Farten; kun en eller 2 Dage har hun været hjemme. Hvadmig angaar, da har jeg atter overtaget Kassererposten her paa Kontoret. Mit Ben er næsten raskt.

Hils Leopold fra mig og giv ham indlagte Brev.

lev vel, god Fornøjelse.

Din Carl.

#

[MGMs håndskrift:

Kjære Carl! Kun en hjertelig Hilsen. Anstreng Dig ikke for meget, Nydelsen er stor endda, om man end ikke faaer Alt at see. Naar Du kun her sørger for at være maadeholden, ikke fordærver Maven ved for megen Spisen ved table d'hote eller altfor megen Drikken af forskjellige Sager, saa vil Du kunne nyde denne deilige Tour af Hjertens Lyst.

Carl har skrevet Dig om Andersen, som døde roligt drog et suk, og saa var det forbi, intet havde han sovet hele Natten. Mama og jeg mister i ham en tro Ven, og har han end i Slutningen af sit Liv skufffet os mangen Gang, saa har han i de mange Aar vi have kjendt ham, beredet os megen Glæde, og skabt Forhold for vor hele Kreds, som altid ville blive i kjært Minde.

Hjertelige Hilsner til

Dr Meyer.

Din Dig hengivne Papa

[langs kanten:] Som tidligere skrevet har jeg intet imod at du

Tekst fra: Solveig Brunholm (Mikrofilm 3plus 371-72)