Dato: Oktober 1822
Fra: H.C. Andersen   Til: I. P. Mynster
Sprog: dansk.

Blottet for Alt til mine Studeringer, nødsages jeg til (i en Alder af noget over 17 Aar) at udgive mit første Forsøg. Da jeg ikke uden ved Supskription vil kunde see mig skadesløs, vover jeg at bede Dem tage et Exemplar. Prisen for Exemplaret er 9 Mk. - Hvis De tillader det, vil jeg med Fornøjelse læse Dem noget af mit Arbeide, naar De vil bestemme Tiden. - Derictionen for det kongelige Theater have fundet saa meget godt ved mit Arbejde (Alfsol) at de have besluttet at underholde mig nogle Aar i Sorøe Academie.

ærbødigst

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm