Dato: 31. december 1837
Fra: H.C. Andersen   Til: Johanne Marie Lindegaard, f. Colding
Sprog: dansk.

Et Aar er lagt tilbage,
det bragte megen Fest;
men mellem Festers Dage
den Dag i Dag er bedst.
Og derfor Sangen klinger;
En Skall og festligt Chor!
Selv lille Peder bringer
Et Hurra Bedstemor.

Den Fest selv er paa Bane
I Kongens Kjøbenhavn
Der Lise og Christiane
nu juble Tantes navn.
Emil fra Skolebænken
Tre fire Gange [ulæseligt]
Thi af hans Hjertes banken
Et Hurra Bedstemor!

I Odense ved Aaen
Paa Klosterets Gebeet
Staaer Waldemar paa Taaen
og er en hel Poet.
Rød blusser ham Kasketten,
Hvad mon bag Øiet boer,
Han synger strax paa Pletten
Et Hurra Bedstemoer.

Fra Præstens lune Stue
Fra Bondemandens Hjem
Et Hurra for vor Frue
saa ærligt springer frem.
Vi hendes Hierte kjende
Der Moder Godhed boer,
og med de Smaa vi sende
Et Hurra Bedstemor!

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost