Dato: 14. november 1821
Fra: H.C. Andersen   Til: Theaterdirection, den kongelige
Sprog: dansk.

On. 14. november.

Til den höie Direction for den Kongelige Skueplads.

Jeg seer mig, skjøndt ugjerne, nødsaget til at bebyrdige Dem med Klage over Hr. Chorist Brandt! men da alle tilstedeværende paa Syngeskolen veed Hr. Brandts Fornærmelser imod mig, og Hr. Krossing som min Syngelærer har paa det eftertrykkeligste ønsket, jeg skulde underrette de Hr. Directeure derom. Jeg ønsker ikke at Hr. Brandt skal komme i nogen Ubehagelighed for min Skyld, kun han vil lade mig i Ro for Fremtiden. For at kunne gjøre de Hr. Directeure deelagtig i Sagen, maa jeg i Korthed fortælle hele Sagen.

I hele sidste Maanede har Hr. Brandt saavel paa Prøver samt Syngeøvelser bestandigt opvartet mig med Snuustobak saavel i Næse som Mund, samt viist mig andre Uartighed. Onsdagen den sidste (forrige Uge) ved Prøven paa Zuraime og Zulnar begyndte Hr. Brandt som sædvanlig med Uartigheder, og spurgte "om jeg havde anklaget ham for Directionen" (som jeg Dagen iforud havde truet ham med, hvis han ei lod mig være) og da jeg svarede Nei, at jeg meget nødigt vilde føre Klage o. dsl., begyndte han da atter paa sit sædvanlige Spøg med knæpsend paa min Næse og truede at knuse mig, hvis jeg sladrede, og begyndte herpaa med sine Uartighed tæmmeligt eftertrykkelig, hvorfor jeg sagde disse Ord: "Jeg har aldrig kjendt saa uartig Mosjø som Dem." Og næppe havde jeg sagt dette før han gav mig et stærk Ørefigen, som jeg rolig tog imod for det, jeg havde sagt. Derpaa begyndte han atter paa sit Spøg og tilføiede idet han gav mig nok eet Ørefigen "saaledes skulde jeg faae, hvis jeg anklagede ham for Directionen" og skjældte mig derpaa Huden fuld. -

Dette er hele Sagen. Jeg ønsker ham ingen Ubehageligheder kun han vil lade mig i Ro, for Fremtiden.

Jeg beder den höie Direction naadigst undskylde, hvis dette er ikke skrevet saaledes som det burde, da dette er min förste Klage i mit Liv, og jeg vil haabe ogsaa den sidste, da jeg ikke skriver den med bedste Villie.

underdanigst

H. C. Andersen. Elev ved Syngeskolen.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter