Dato: 7. juni 1871
Fra: J. Ad. Hägg   Til: H.C. Andersen

[portrætkort af J.A. Hägg]

Till H.C. Andersen med innerlig Beundran och Hängifvenhet af J.A.Hägg Kjbhvn 1871.

Tekst fra: Solveig Brunholm