Dato: 6. januar 1856
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonas Collin d.æ.

Vise lidt ud paa Maaltidet, d. 6te Januar 1856.

Mel: Og Keiseren boer paa det høie Slot.

Og nu skal vi have en Sang med Humeur,
Tralatrala!
Husk, Livet det faaer fra os selv sin Couleur
Tralatrala!
Og Livet er deiligt, det gaaer som en Leg,
Spørg Jonas, han samler paa Fugle-Æg.
Smukt Edgar det finder paa Bog-Auction
Og Rigmanden Einar i Skabelon.
Agnete det seer i sin Billedbog,
Og Arthur i det at rense hver Krog.
Men Morfar har det i Børnebørns Smiil
Hos Rigmor og Astrid og Aagelil.
Ja Livet er deiligt, om ogsaa tidt
Paa Et og Andet kan udsættes lidt.
i een Ting finder ei Viggo Behag,
At Morgenstund kommer saa tidligt hver Dag,
Og Jette har Angest for Ridningens hast,
At Frøken Louise skal ei sidde fast,
Og Tange Augusta hun klager for vist;
"Derude hver Torsdag jeg kommer nok sidst."
Og Theodor sukker for Bapsi maae gaae
Den Engel! - at han skal ha'e Mundkurv paa.
Theatret spiller paa Dyveke,
Og sørgeligt er det derovre at see.
Men sligt hører med til Livets Couleur,
Og det giør saa godt det gode Humeur.
Og Wanscher stig op i den høie Tenor,
Saa klavre vi med baade Lille og Stor.
Og sees der endnu lidt Trist paa en Kind,
Strax dandser Fru Ingeborg Glæden herind.
Og Lind vil nok sige et skiemtefuldt Ord,
Saa reise vi os fra det festlige Bord.
Og klinke og Nikke til "Oldefa'er"
Hurra for den Sjette i januar. -

H.C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter