Dato: 6. januar 1856
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonas Collin d.æ.
Sprog: dansk.

Sang til den gamle Gaard, til melodien fra Hyldemoer, "Det gamle Træ, o lad det staae"

Her stod "den gamle Gaard" engang
med Stuer smaae og lave,
Altanen henad Muren hang,
Et Lindetræ var Have;
Quistkammeret var Sønners Bo,
Og oppe fra den Høide
Lød Gottliebs Jodlen smukt, Jo! Jo!
Omkaps med Edvards Fløite!

Forbi, forbi - og Gaarden med,
Nyt kommer for det Gamle,
Dog holder ud tro Kiærlighed.
Den veed saa godt at samle
Og holde fast - ja denne Stund
Er Minderne gjenfundne,
Og Festen staaer paa gammel Grund
Høit over det forsvundne.

Hvor Duerne fløi mangen Gang
Og sad paa Gaardens Rygning,
Nu Glasset tømmes til en Sang
Her i den nye Bygning.
Vor Ven, Vor Fader, Oldefa'er
Du Kiærlige, Du Kiære.
Gid vi den sjette Januar
Tidt samled' med Dig være!

H.C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm