Dato: 23. juni 1842
Fra: H.C. Andersen   Til: I. P. E. Hartmann
Sprog: dansk.

Kjære Ven

Igaar fik jeg Brev fra Levetzau at H.M. Kongen havde approberet Kantaten og intet var at bemærke; senere fik jeg en Vesit af Grosserer Frølich, der bad mig læse Korectur paa Digtet; jeg sender Dig det først om Du vil skrive over de forskjellige Vers om det er Chor, flere Stemmer, Sang eller Sligt. Dernæst sender du den vel strax til Bjanco-Luno, der efter Hr Frølichs opgivne skulde trykke og lade indhefte saa mange Exemplarer og saaledes, som det havde været Tilfældet tidligere! Siig Luno at jeg faaer Korrecturen.

venskabeligst H.C. Andersen. Kjøb. 23 Juli 1842. E.S.Intet Begreb har jeg om hvorledes Tittelbladet skal lyde, Du eier vel een af de tidligere Borgaarske Kantater, som du kan stile min efter før Luno faaer den.

Hr. Sekretair, Ridder & mm især Componist J P E Hartmann paa Landet

Tekst fra: H.C. Andersens Hus