Dato: 25. august 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Anna Melchior
Sprog: dansk.

[Dedikation i "O.T. 1870"]

Den elskværdige Frøken Anna Melchior
en hjertelig Hilsen paa Fødselsdagen
den 25de August 1874.

fra

H.C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm