Dato: Februar 1847
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

[langs toppen/kanten:]

NB * da jeg ikke har andet Bind af Deres Mahrchen maa jeg bede Dem at see efter hvad Pagina jeg omtaler Eventyrene og tilføie dette her.

I Deres Mahrchen meines Lebens andet Bind, Side * har jeg udtalt mig om mine Eventyr, deres hele Fremtræden og Natur, jeg har her kun at fremføre en Art Regnskab for hvilke [overstr: jeg] der ere udsprungne fra Folket og hvilke jeg ganske have opfundet. Til de første, nemlig Eventyr jeg har hørt som Barn og nu paa min Maade have gjenfortalt hører:

Fyrtøiet
Reisekammeraten
Lille Claus og store Claus
(den onde Første NB til Boghandler den gaaer nok ud)
De vilde Svaner
Prindsessen paa Ærten
Paradisets Have.

Ideen til den uartige Dreng er som bekjendt laant fra Anakreon, [overstr: ligesom ogsaa hele] Ideen [overstr: til] til Keiserens nye Klæder tilhører den spanske/ Prinds Manuel. En italiensk Sang om en blomstrende Urtepotte hvori en ung Pige skjulede sin Elskers Hoved, ligger til Grund for Rosenalfen, der er skrevet før jeg læste Freiliggraths smukke Digt Blomsternes Have, med hvilket Slutning af Eventyret har stor Lighed.

Ganske min egen Opfindelse ere:

Grantræet
Boghveden,
Lykkens Kalosker,
Elverhøi,
Toppen og Boldten
Tommelise
Storkene
Ole Lukøie
Stoppenaalen
Den lille Havfrue
Den standhaftige Tinsoldat
Hyldemoer
Gaaseurten
Nattergalen
Den lille Pige med Svovlstikkerne
Klokken
Lille Idas Blomster
Holger Danske
Engelen
Den grimme Ælling
Hyrdinden og Skorsteensfeieren
De røde Skoe
Springfyrene
Sneedronnningen
Den gamle Gadeløgte *

[overstr.: Det sidst nævnte Eventyr, er aller yngst af kelig [?] det yngste og fremtræder her]

H.C. Andersen

Kjøbenhavn Februar 1847

Kjære Lorck

NB jeg overlader til dem selv om De vil have vedstaaende Note.

*det sidstnævnte Eventyr er ikke før trykt i dansk eller tydsk.

[Udskrift:]

1846 [rettet til 7] Copenhagen

Februar Andersen

Vorrede
zu
Märchen

Tekst fra: Solveig Brunholm