Dato: 10. september 1845
Fra: H.C. Andersen   Til: Caroline Amalie

Improvisation til opgivne Riim gaves i følgende Orden.

Sommerqvæl - Strande - Farvel - Vande - Seil - lued' - Speil - skued' - svandt - Øie - oprandt - Fløie -
Digtets Overskrift skulde være: "Zombien".

Zombien

Min Lykkes Zombie kom en Sommerqvæl,
Og søgte mig paa Danmarks Bøgestrande;
Tro ei han kom at sige mig Farvel,
Han vinkede ved Sjølunds friske Vande,
Hvor Baaden glider med de røde Seil,
Hvor tidt i Solglands Skyen sælsomt lued',
Hvor Havets Flade, udstrakt som et Speil,
Jeg mangen deilig Sommer-Aften skued';
Min Lykkes Zombie fulgte mig og svandt,
Ak, bange, speidende saae da mit Øie.
Hvor er min Lykke - " Lykken just oprandt - -Foran laae Sorgenfri med sine Fløie!

Sorgenfri-Slot den 10 Sept: 1845

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter