Dato: 25. april 1842
Fra: H.C. Andersen   Til: Frederik Læssøe
Sprog: dansk.

Hr. Lieutenant Læssøe!

Kjøb: 25 April 1842.

Kjære Ven!

Det bedrøver mig, at jeg ikke fik Dem at see igaar! - Vil De ikke nok, efter Løfte, besørge indlagte Brev for mig. I en "Adressbuch" findes vist Manden, ellers er han i samme Bygning hvor den mere bekjendte Digter Grillparzer findes.

Hils De af mine Venner De træffer paa! At De ret vil nyde og have Gavn af denne første Udflugt veed jeg, min Tanke skal tidt følge Dem; sæt et Par Ord til mig i Deres Moders Breve, det vil jeg skjønne paa!

Et Par Hoteller maa jeg anbefale Dem.

Streits hotel i Hamborg.

Hotel Baviere i Leipzig.
Stadt Rom i Dresden

Zum Scharzen Roß (i særdeleshed) i Prag.

o.s.v.

I Verona ikke "a la posta" det er dyrt og slet.

Tekst fra: Solveig Brunholm