Dato: 1. juli 1870
Fra: H.C. Andersen   Til: Frits Krüger
Sprog: dansk.

Holsteinborg den 1ste Juli 1870.

Høistærede Hr Krüger!

Paa Søndag den 3die Juli kommer jeg med Aftentoget og ønskede derfor et Par Dage, at erholde et Værelse paa anden Sal ud til Torvet, helst det Nummer jeg tidligere havde, hvor to smaae Værelser, regnes for eet. -

Ærbødigst

H.C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm