Dato: 10. januar 1849
Fra: Joachim Godske Levetzau   Til: H.C. Andersen

[Jonas Collin havde skrevet til chefen for Det Kgl. Teater, J. G. Levetzau om honoraret for "Kunstens Dannevirke". Nedenunder Levetzaus svar.]

Der kan spørges, om Andersens Forspil skal betragtes som en Leilighedspræstation, der, ifølge Regulativet honoreres efter Omstændighederne, eller som en Original der kun udfylder en Deel af Forestillingen; jeg har seet det fra den første Synspunkt, og derefter ladet Anviisningen udfærdige, Imidlertid har jeg ikke villet underskrive den førend jeg veed Deres Excellens Mening..]

10 Januar 1849.]

C(ollin).]

Jeg deler aldeles Deres Excellences Anskuelse og har derfor underskrevet Anviisningen..]

J.G.v.L..]

Tekst fra: Solveig Brunholm