Dato: 2. september 1869
Fra: Maria Meyer-Benedictsen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

Torsdag d 2 September 1869

Høistærede Herr Etatsraad

I en versificeret Tale vil jeg, efterat de egentlige Taler ere holdt, bevise, at Andersen endnu eier en Egenskab, som de foregaaende Talere ikke have omtalt, nemlig at han er Danmarks første Politikker.

For altsaa ikke at tage Bouquetten af min lille Tale, vilde det være ønskeligt, at Ordet Politik ikke bliver berørt af de andre Talere. Min Bøn Herr Etatsraad er, at Herrrerne den ene Aften overlader Politikken til mig, saa maae de gjerne hele det øvrige Liv beholde den for dem selv.

Med Høiagtelse

forbindligst

Maria Meyer

Tekst fra: Solveig Brunholm