Dato: 18. maj 1873
Fra: Carl Melchior   Til: Moritz Gerson Melchior
Sprog: dansk.

Vevey 18 Mai 1873

Kjære Papa,

Skjøndt det er Søndag Aften har jeg dog ikke megen Tid at skrive i, da jeg har været hele Dagen hos Andersen. Hele Dagen er dog lidt overdrevent, da jeg tog med toget Kl. 2.25. Jeg spadserede op til Glion fra Montreux, uden at min Fod generede mig i mindste Maade. Jeg traf Andersen og Bøgh i bedste Velgaaende. Andersen har haft rigtig godt af den friske og dog varme Luft og jeg kan se en Forandring hos ham foregaaet siden jeg saa ham i Vevey. Bøgh er meget tilfreds. Det har ikke været saa trættende som paa rejsen. Andersen har været meget rar og behagelig. Bøgh er henrykt over naturen. (At jeg er det behøver jeg neppe at sige Dig. Du har vel læst det smukek Digt, som han / har skrevet til Fru Sødring og som staar idag i Illustreret Tidende.

Ved Bordet sagde Andersen os Digtet som følger, og vi drak Eders og Rolighed Skaal:

Vort Hjerte i Glæde banker
Det veed nok, hvad det veed
Det flyver med alle Tanker
Til Hjemmets Rolighed.
Hvor Poppelpilen knejser
Og Blomsterne skyde frem
Hvorvidt man ogsaa rejser
Dejligst er hjemmets Hjem.

- . -

Er det ikke smukt? -

Paa Glion er der dejlig. Markerne er bedækket med Pintselilier,jeg tog en stor Bouquet hjem med. Jeg tog bort Kl. 7½ efter at have moret mig udmærket godt. Baade Andersen og Bøgh vare mageløs behagelige.

Jeg har gjort en lille Dumhed. Min Spillelærer havde bragt mig nogle Duetter af Poeriot og da de behagede mig saa meget, opvagte han mig, om han skulle forskaffe mig dem. Jeg sagde, at jeg vilde godt kunde lide at have dem, men jeg mente det ikke for et bestemt Svar. Den næste Gang bragte han mig dem. Jeg blev forskrækket veda t høre Prisen: der er nemlig kun 4 Duetter og hver af dem koster 4, 4,40. Hvis du vil, kan Du jo give mig dem som Fødsels- Dags Presenter. Jeg er selv ikke for Øjeblikket rig nok til at betale dem. Vil du være saa god snart, at skrive mig derom. -

Mit Skema er endnu igjen forandret. Næste Gang sender jeg Dig det. Brevet er skrevet i meget kort Tid, undskyld derfor Skriften og Fejlene. Vil Du hilse Mama, Johanne, O. Israel, Harriet, Emil og takke for Deres Breve.

Jeg takker Dig selv for din sidste Skrivelse af 11te Maj.

Farvel for i Dag.

Din Dig hengivne Søn

Carl

[DMs håndskrift:] Monogrammer til Thea

Det er mig selv, der har aabnet Brevet.

Tekst fra: Solveig Brunholm (Mikrofilm 3plus, 373-75)