Dato: 15. marts 1847
Fra: H.C. Andersen   Til: Henrik Stampe
Sprog: dansk.

Henrik Stampe 15de Marts 1847.

Mel.: "At kjøre Vatten".

Den første Gang Du blev indført,
Hvor Du jo søgte Lykkens Lampe
I Prosa kun om Dig blev hørt
Det er den unge Baron Stampe
han er saa skikkelig, han er saa god,
Det var i Prosa Da, Du for os stod,
Paa din Fødselsdag
Skal til dit Behag
Du i Poesie indføres.

Et ærligt Sind med Øien blaae,
En Jura Helt, der snart er færdig,
Og musikalsk - han kan forstaae
Forskjel paa Hartmann og paa Verdi,
En Ven af ædel - Vedel men jeg
En Elsker af - jeg nævner ikke Dig,
Du hans Tankes Skat
Lampen i hans Nat
Lampen hjælper til Studeren.

Paa Nyesøe klang en Melodie
Du spilled' den paa Fortepiano
Dit Hjertes Drømme laae deri
Den var af Festen i Albano
Paa Ruden skrev Du, I med Prikker ved
Det kunde være Jenny, Jonna med
ingen vidste hvad
Og Du tog et Bad,
Svømmed', seiled', gik i Skoven.

Men hvad du vilde, det vil Du
Først Eremit i Hovedstaden
Nu - tvende Hjem du eier nu
Udi Amaliegaden.
Forældres Hjerte i dem Begge slaae
i begge Huse er du ovenpaa,
Dwerfor nu med Skraal,
Drikke vi din Skaal;
Vore Tanker staae i Stampe.

H.C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm