Dato: 18. april 1842
Fra: H.C. Andersen   Til: Robert Schumann
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn, 18. April 1842.

Kære Hr. Doctor!

Da jeg var i Leipzig paa min Tilhagerejse fra Orienten, søgte jeg forgæves Dem og Deres Hustru. Nu har Deres Hustru besøgt os, og hver af os har hun kastet en Buket af Toner i Hjertet. Hos mig vil den i ethvert Tilfælde ikke visne. Men hun maa komme igen, og De og den lille Marie med, ellers er hun ikke glad her.

Det har overrasket og glædet mig meget, at De vil forære mig Deres nye Kompositioner til mine Sange. De bringer Sommersol i mit Hjerte ved denne Lejlighed. Jeg venter dem. nu med Længsel.

Vi træffes nok i denne Verden: De kommer til Kjøbenhavn eller jeg til Leipzig.

ViI De hilse Mendelssohn og Hustru, Brockhaus og Keil. En Frugt af min Rejse viser sig nu, og meget snart efter paa Tysk, et nyt Arbejdeaf mig: »En Digters Bazar i seks Buegange«, dediceret Mænd i Udlandet, der staar mit Hjerte nær. Bazaren »Tyskland« har jeg dediceret Tieck og Mendelssohn-Bartholdy; »Italien« Grev Rantzau-Breitenburg og den herømte Cornelius. »Grækenland« Prokesch-Osten og Prof. Ross, »Orient« Baron Stürmer og Oehlenschläger, »Donaufarten« Liszt og Tha1ber. »Mod Norden« den svenske Forfatterinde Frøken Bremer og den elskværdige Fru Drewsen i Kjøhenhavn, min Velgørers Datter.»

Den tyske Udgave vil denne Sommer blive tilsendt Fru Clara Schumann.

Deres ærbødige

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost