Dato: 13. december 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Christian IX
Sprog: dansk.

[Dedikation i Femten Eventyr og Historier]

Deres Majestæt

Kong Christian IX

hvis hjærtelige Hjerte og mageløse Godhed og Naade mod mig, jeg beder Gud vil glæde og velsigne, vil forstaae min dybtfølte Tak.

I Taknemlighed & allerdybeste Underdanighed.

H.C. Andersen.

Tekst fra: Erik Dal