Dato: 11. juni 1833
Fra: H.C. Andersen   Til: A. P. Liunge

Uddrag af privatbrev fra 11 Juni 1833.

"NapoleonsDelavigne har skrevet en ny Tragoedie i 3 Akter: "Lee fils d'Edouard", hvori Madem. Mars udfører Elisa­beths Rolle; det spilles flere Gange om Ugen for propfuldt Huus og vilde vist gjøre megen Lykke paa vor Scene, hvor Jomfru Heger og Fru Heiberg da maatte spille de unge Prindser. - Herolds sidste Opera: "Le pre aux clercs", er et Hav af Toner med Storm og Stille; det egner sig ypperligt for vor Scene, og vil vist for­trylle Kjøbenhavnerne som det fortryller Pariserne. - "Robert le diable" er en mesterlig Musik, men intet Stykke for os, da Maski­neriet her er Halvdelen, og aldeles vilde forbyde Opførelsen. Derimod kunde vel "Gustav III." gjøre Lykke og nok arrangeres hos os. - Som et Beviis paa den letfærdige Tone, der hersker i de fleste nye Vaudeviller, og hvorom vi ikke gjøre os en Idee, kan anføres en af de nyeste: »Sous clef«, der spilles af en eneste Dame; hun er lukket inde, Kjæresten kan ikke slippe ind, hun spiser og drikker, synger moersomme Couplets og klæder sig tilsidst af til det sidste Stykke; i samme Øieblik aabnes et lille Vindue over Kaminen: gjennem dette har Elskeren fundet Vei og springer ind; Pigen giver et Skrig, flyver i Seng, Elskeren kommer ganske taus og - Tæppet falder: - det gjør megen Lykke. - Carricaturer høre her til Dagens Orden. Paa et sees en Mand med et Æble i den ene Haand og en Pære i den anden, med Underskrift: »Æblet forførte Adam, Pæren Lafayette!« - Digte­ren Victor Hugo har, som bekjendt, et stort Partie imod sig, og i de forskjellige Blade søge hans Modstandere at gjøre ham lat­ terlig. Nylig læstes saaledes, at han arbeidede paa et Drama, der varede i 300 Aar; det var i 12 Akter, og i første Akt fødte nogle Nonner en Deel unge Pigebørn, der alt i anden Akt døde af Alderdom."

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter