Dato: 15. december 1832
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin

[Dedikation i Aarets tolv Maaneder]

Vort Venskab, Eduard, er selv Poesie

Med Formen,- og dog sandt Gehalt deri.

Vi kjende dybt hinandens Sjæl og Tanker,

Vi dele vil hinandens Lyst og Vee,

Og Hjertet trofast imod Hjertet banker,

Mens Læberne udsige Formens "De".

- For Poesien i vort Jordelivs Nu,

Vi takke hist med - Broderkys og Du.

Den hengivneste af Vennerne

den 15 December 1832

Tekst fra: Ejnar Askgaard