Dato: December 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Amalie Meldahl, f. Ræder

[Dedikation i "Nye Eventyr og Historier, 1874"]

Fru Etatsraadinde Amalie Meldahl, en hjertelig Hilsen i Julen 1874.

Ærbødigst H.C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus (ABR 639, nov. 1997)