Dato: 16. november 1821
Fra: Theaterdirection, den kongelige   Til: Frederik Christian Brandt
Sprog: dansk.

Den usømmelige Opførsel, som De flere Gange har viist baade paa Syngeskolen og paa Theatret, opfordrer Directionen til at tilkjendegive Dem, at hvis De ikke erklærere Dem villig til - paa en Dag, som Directionen nærmere skal bestemme - at gjøre formelig Afbigt for de personer, som De har fornærmet, afskediges De strax af Theatrets Tjeneste, og selv i det Tilfælde, at De gør Afbigt, vil den første grundede Klage over Dem have Deres Afsked til Følge.

Til Chorist og dramatisk Eleve Brandt!

Kjøbhvn., d. 16. Novbr. 1821.

Holstein, Rahbek, Olsen, Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost