Dato: 16. november 1821
Fra: Johan Kølle   Til: Theaterdirection, den kongelige
Sprog: dansk.

Underdanigst P. M!

I Haab om at den Høye Direktion vaager over Velanstændigheden paanker jeg underdanigst Hr. Brandts uanstændige Opførsel imod mig, som er af den Natur i Gjerningen, at jeg ikke kan benævne den. Paa Syngeskolen den 8de bad jeg ham gjentagne Gange lade mig med Fred og da tillod han sig Mundtlige Udtrykke, hvormed han krænkede min Ære, hvilken jeg har haft ubesmittet før jeg kom til Theatret og jeg haaber at beholde samme. Nu er min underdanigste Paastand at meerbemeldte Hr. Brandt for samtlige Personale sætter sine equivoge Udtrykke i et klarere Lys eller erklærer at han intet veed, som kan være mit gode Navn og Rykte til Hinder, og tillige paalagt at holde sig rolig, hvis man skæl være nødt til at tjene med slig Fredsforstyrrer.

Kjøbh. d. 16. Novbr. 1821.

Underdanigst Johan Kølle.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost