Sorø d. 17de Jan. 1832.

Kjære Grundtvig!

Tak for din venlige Nytaarshilsen og for Bogen [....]

Gjengangeren vedbliver, som jeg ser, at fornøje Kjøbenhavnerne med at udbanke og sole Baggensens gamle Garderobe. - Læs dog Baggrunden til Andersens Vignetter, og du vil vist indrømme mig, at der er sand Poesi i ham. -

[...]

Din Ven

Ingemann.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost