Dato: 11. november 1885
Fra: Severin Abrahams   Til: Edvard Collin

For Tilladelsen til at opøfre "Den nye Barselstue" forpligter jegmig herved til at betale til Hr. Etatsraad Collin Dagen efter den 1ste Opføresle paa Folke-Theatret 100 Kroner. Skulde Stykket opnaa 15 Oførelser i indeværende Saison erlægges yderligere 50 Kr. og ved den 25 Opførelse atter 50 Kroner. Skulde Stykke opnaa 45 Opførelser erlægges et Slutningshonorar af 100 Kroner. Til Gjengæd Forpligter Hr. Etatsraad Collin sig til ikke uden Direktør Abrahams Vidende at træffe Bestemmelser dette Stykke betræffende uden først at have meddelt Dir. Abrahams at en saadan anden Forhandling finder Sted og skal da Abrahams i Løbet af 10 Dage erklære om han vil benytte denne sin Forkjøbsret.

11/11 85

Severin Abrahams

Heri enig

E. Collin.

Tekst fra: Solveig Brunholm