Dato: 22. januar 1830
Fra: Erich Christian Werlauff   Til: Vedel Simonsen

22de anuar 1830.

Kiæreste Ven! [...]

Haver ikke Poeten Andersen besøgt Dig paa Din Gaard; I nogle Digte, somhannyelig haver udgivet,forekommer en Fortælling, hvis Æmne skal være et Sagn, som han haver hørt paa Elvedgaaard. Han haver i Sinde - som Du veed - at skrive en historisk Roman; hvad er egentlig Din Meening om ham.

[...]

Lev nu selv inderlig vel ot ænk stundom paa din gamle, uforandrede ven

Werlauff.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost