Dato: 28. januar 1831
Fra: Riborg Voigt   Til: H.C. Andersen

Stambogsblad beregnet til æske.

Saa mangen Blomst forgaaer i Tidens Strøm,
Alt glemmes maa, der staar i Livets Skygge;
o, Livet er en stor en deilig Drøm,
Kun man maa ei paa Haabets Boble bygge.
Erindring staaer med sine Blomster smukke,
Selv da naar Døden Støvets Øie lukke.

Tænk imellem paa

Riborg Voigt.

Faaborg den 28de Januar 1831.

Tekst fra: Solveig Brunholm (ABR katalog 320, 745)