[Stambogsblad] med 12 liniet vers med underskrift = variant af BFN 251.]

Du saae det Land hvis Luft har himmelsk Lyst

Hvor under Pinien Skjønheds Børn os møde,

Hvor Ilden sprudler frem af Bjergets Bryst,

Og Oldtids Byer opstaae fra de Døde.

Hvor Alt er Malerie ved Malerie,

Hvor klart Guds Skaber-Kjærlighed man skuer,

Selv Bondens Gjærde, Laurbær groer deri,

Den høie Kactus, Ranken tung med Druer.

- Du saae det Land! og her i Nordens Snee,

Hvor Stormene de vaade Taager jage

Vil i Erindring tidt hint Land Du see,

Hint Underland Du saae i Barndoms Dage.

H.C. Andersen.

Nysø den 20 Juni 1840.

Tekst fra: Solveig Brunholm (ABR katalog 411, 455)